კატალოგი
ყველა პროდუქტი

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

მარაგი ამოწურულია

სწრაფი შეკვეთა

SOKANYGEORGIA (სოკანისაქართველო)

სოკანის ბრენდი მსოფლიო ბაზარზე 2007 წელს გამოჩნდა, ახალგაზრდა ინოვატორებით დაკომპლექტებულმა ჯგუფმა მოკლე დროში წარმატებით მოახერხა Sokany პროდუქციის მსოფლიო ბაზრისთვის გაცნობა.Sokany პროდუქცია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში იყიდება და ყოველდღიურად იზრდება, ბრენდის მომხმარებელთა რაოდენობა.

კომპანია აწარმოებს წვრილ საყოფაცხოვრებო ტექნიკას და სამომავლოდ იგეგმება მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის წარმოება, როგორებიცაა: სარეცხის მანქანა, მაცივარი,ჭურჭლის სარეცხი მანქანა და მრავალი სხვა.

რა განაპირობებს სოკანის წარმატებას?

ბიუჯეტური მოდელები,მაღალი ხარისხი, შეგვიძლია ვთქვათ,რომ ფასი ყოველთვის არ ამართლებს ხარისხს რადგან სოკანის მაგალითზე ჩანს: მაქსიმალურად დაბალი ფასი და გარანტირებული ხარისხი. ეფექტური და ხარისხიანი მოდელები, სწორედ ეს არის სოკანის მიზანი რომელიც ყოველდღიურად უმჯობესდება. 

საქართველოს ბაზარზე სოკანის ოფიციალური წარმომადგენელი გახლავთ SokanyGeorgia რომელიც უკვე 8 წელია თანამშრომლობს პირდაპირ მწარმოებელ კომპანიასთან.მაქსიმალურად ვცდილობთ ყოველდღიურად გავზარდოთ პროდუქციის ასორტიმენტი და მივაწოდოთ მომხარებელს ხარისხიანი პროდუქცია დაბალ ფასად. 

სიახლეები
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

   

უსაფრთხოების პოლიტიკა

 

ვებ-გვერდზე მოცემულ პირობებზე  თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით მომხმარებელი თანხმობას აცხადებს, რომ  უფლებამოსილებას ანიჭებს კომპანიას   საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით, ნებისმიერი წყაროდან გამოთხოვნილ და მიღებულ იქნას მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საბანკო და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის, შენახვის და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მიზნებისთვის.

1.    კონფიდენციალობა

 

 1. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, არ გაახმაუროს/გადასცეს ნებისმიერ მესამე პირს ამ ხელშეკრულების შესრულებისას მისთვის ცნობილი კონფიდენციალური ინფორმაცია. მიმწოდებლის ვალდებულება ძალაშია განუსაზღვრელი ვადით, მომხმარებლის მომსახურების ვადის გასვლის ან ნებისმიერი საფუძვლით მომსახურების შეწყვეტის  შემდეგაც.
 2. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემის დამუშავებისას  ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას, რომელთაგან  საყურადღებოა მონაცემთა დამუშავების პრინციპები, მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები, მონაცემთა დამმუშავებლისა და უფლებამოსილი პირის უფლებები და მოვალეობები,მონაცემთა სუბიექტის უფლებები. კომპანია ყოველივეს გათვალისწინებით იძლევა გარანტიას, რომ :
 • დაიცავს მომხმარებლისპერსონალურ მონაცემებს და უზრუნველვყოფს უსაფრთხოებას;
 • არგამოიყენებს  მომხმარებლის პირად მონაცემებს არამართლზომიერად;
 • ნებისმიერდროს მიაწოდებს მომხმარებელს  სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას 

პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.

 

 1. პირადი ინფორმაციარომელიც მომხმარებლისგან შეიძლება მოითხოვოს კომპანიამ შემდეგნაირია:
 • სახელი, გვარი
 • პირადი ნომერი
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი დედნის სახით
 • დაბადების თარიღი
 • სქესი
 • საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ინფორმაცია შემოსავლების შესახებ (მონაცემთა სუბიექტის თანხმობით).
 • სხვა სახის ინფორმაცია, რომელსაც მიაწვდის კომპანია მომხმარებელსრეგისტრაციის პროცესში, ელექტრონული ფოსტით, სატელეფონო ან ონლაინ კონსულტაციის პერიოდში ან სხვა არხებით.

პერსონალური მონაცემების შენახვა

 

პერსონალური მონაცემების შენახვა კომპანიის მიერ ხორციელდება :

 • მომსახურების მთელი პერიოდის განმავლობაში.
 • სახელშეკრულებო ვალდებულების დასრულებიდან სამი (03) წლის განმავლობაში.
 • შესაბამისი სამართლებრივი ორგანოების  კანონიერი მოთხოვნის საფუძველზე კომპანია უფლებამოსილია მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაცია გადასცეს მესამე პირებს.

მარკეტინგი და კომუნიკაცია

 

კომპანია იტოვებს უფლებას რეგისტრირებულ მომხმარებლებს გაუგზავნოს მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და ელექტრონული წერილები, სიახლეების გაცნობის მიზნით.

 

Cookies შესახებ

Cookies არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახება ჩვენი საიტის ვიზიტორის კომპიუტერის მყარ დისკზე და მომხმარებლის ამოცნობის საშუალებას იძლევა. ისინი გვაძლევენ საშუალებას მივიღოთ ინფორმაცია ჩვენი საიტის გამოყენების შესახებ. Cookies საშუალებას იძლევა, ავტომატურად მოხდეს თქვენი კომპიუტერის ამოცნობა საიტზე შემდეგი შესვლის შემთხვევაში. Cookies არ შეიცავს პირად მონაცემებს, ამგვარად თქვენი პირადი მონაცემების დაცულობა უზრუნველყოფილია. ამ ფაილების ავტომატური ამოქმედება დამოკიდებულია თქვენი ბრაუზერის კონფიგურაციაზე. თქვენ საშუალება გაქვთ, მართოთ cookies პოლიტიკა თქვენი ბროუზერიდან.

Cookies გამორთვა შეგიზღუდოთ საიტის გარკვეულ ნაწილზე წვდომა!!!

Cookie სისტემური

ამ ტიპის cookie-ები აუცილებელია ჩვენი საიტის ფუნქციონირებისთვის. თქვენ შეძლებთ ჩვენი საიტის შეუფერხებელ მოხმარებას, მაგალითად დამახსოვრებული იქნება ენის და ქვეყნის არჩევანი და საიტზე ავტორიზაცია.

Cookie - ანალიტიკური

ამ ტიპის cookie-ები გვეხმარება ვებსაიტის გაუმჯობესებაში. ისინი საშუალებას გვაძლევს, გავიგოთ როგორ მუშაობს/გამოიყენება ვებსაიტის ესა თუ ის ნაწილი და როგორ ურთიერთქმედებს მომხმარებელი ვებსაიტთან.

Cookie - მესამე მხარის

მესამე მხარის Cookie-ები გენერირდება გარე სერვისების მიერ. ისინი გამოიყენება მაგალითად რეფერალების სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებისთვის და ა.შ.

ბლოგი სტაილერის (საშრობი) შესახებ
ბლოგი სტაილერის (საშრობი) შესახებ

თმის სტაილერი ისეთი ტიპის მოწყობილობაა, რომელიც აერთიანებს როგორც თმის გასასწორებელ, ისე - დასახვევ თავებს

 

საგარანტიო დეტალები/ორიგინალ პროდუქციაზე
საგარანტიო დეტალები/ორიგინალ პროდუქციაზე

ძვირფასო მომხმარებლებო!

თუ სადმე შეიძენთ Sokany_ს ბრენდის პროდუქციას მოითხოვეთ 1 წლიანი გარანტია, რომელიც თქვენს სახელზე იქნება, გაფორმებული (სოკანის წარმომადგენლისგან) მოითხოვეთ მითითებული ჰქონდეთ სოკანის ქართული ოფიციალური საიტი www.sokany.ge ასევე www.sokanygerogia.ge www.sokany.com.ge , თქვენ გაქვთ ამის უფლება რადგან ყიდულობთ პროდუქციას, Sokany_ს ბრენდის ოფიციალურ პროდუქციას, მინიმუმ 1 წელი აქვს გარანტია. 

 

Sokany ბრენდის წარმომადგენლობა საქართველოში
Sokany ბრენდის წარმომადგენლობა საქართველოში

Sokany_ს ბრენდს საქართველოში წარმოაგდენს SokanyGeorgia #იყიდეორიგინალი